Ny EU-rådgiver

Per Ingeberg er engasjert som EU-rådgiver for klyngene. Vi oppfordrer bedrifter som har ideer til forskningsprosjekter om å ta kontakt!

ÅKP
Per Ingeberg2.JPG

Per Ingeberg har lang erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid fra Odim, Rolls-Royce Marine og Kongsberg, og blir en ressurs for bedriftene i klyngen som ønsker å søke midler for å gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter. 

Skal hjelpe bedrifter

Stillingen er en delt ressurs mellom klyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, og er finansiert av Innovasjon Norge og ÅKP AS. I tett samarbeid med Innovasjon Norge er hensikten å løfte frem flere gode internasjonale innovasjonssamarbeid, og ikke minst få inn midler til innovasjon og forskning fra Horizon2020 potten til næringslivet i vår region.

Ved å delta i et EU-prosjekt vil din bedrift kunne skaffe seg svært gunstig finansiering til utvikling av framtidens teknologier, til å sikre kjernekompetansen i selskapet i tøffe tider, samt å styrke konkurranseevne i både eksisterende- og nye markeder.

Ta kontakt

Ingeberg vil bistå i spørsmål rundt EU-programmene, enten bedrifter har mål om lære mer om aktivitetene som foregår eller planlegges, og se etter muligheter for EU-finansiering. Vi oppfordrer bedrifter til å være proaktiv og ta kontakt dersom dere har prosjekter eller ideer dere tror kan være aktuelle. Det gjøres enkelt med en e-post til vår EU-rådgiver Per Ingeberg

EU-midler vil kunne gi bedriftene våre gode muligheter til å vokse videre fra der de står i dag. Dette kan gjerne være videreutvikling av kompetanse og andre kvalitetshevinger, for å stå sterkere mot framtidens utfordringer.

Per Ingeberg, EU-rådgiver

EU forenkler prosessene

Det gjøres nå en omfattende jobb i EU for å forenkle prosessen rundt søkning og gjennomføring av prosjekter. EU kjører nå en pilot (EIC pilot) med en pakke programmer som er mindre byråkratisk, har raskere avklaring, bedre mentorordning og enklere søknader gjennom nettportal. Fortsatt med den samme gunstige støttemuligheten på opp mot 70%. Disse programmene er oppnåelige for bedrifter flest med ambisjoner om å nå ut i EU eller globalt. Spesielt er flere av disse programmene skreddersydd for SMB segmentet, men også store bedrifter har egne muligheter. Vi oppfordrer til å se på mulighetene, her kan det være mye å hente.

Enten man er interessert i å starte EU-prosjekter med innovasjon og/eller forskning, om man har ulike former for samarbeid med bedrifter i EU, eller om man har EU som marked, oppfordrer vi til å bli med i vårt nye ÅKP-Europaforum. Du blir med gjennom å melde deg på vårt nyhetsbrev

Europaforum vil ha følgende aktiviteter:

  • Rådgiving og idégjennomgang med EU-rådgiver
  • Nyhetsbrev med aktuelle EU utlysninger, gode eksempler på prosjekter mm.
  • Årlig Europakonferanse

Kontakt

Per Ingeberg - per.ingeberg@aakp.no - (mob: 952 20 558)