Nordnes AS nytt medlem

Vi ønsker velkommen og ser frem til samarbeid fremover!

ÅKP
nordnes.jpg

Nordnes Gruppen består i dag av flere selskaper, der hovedaktiviteten ligger i eierskap  og drift av tre heleide fiskefartøy. Flåten består av ”Nordstar” med konsesjoner for  havfiske, ”Nordbas” med konsesjoner både for hav og kyst, og ”Vollerosa” med  konsesjoner for kystfiske. I tillegg til flåten har gruppen startet eget mekanisk verksted og trålbøteri. Disse lokalitetene er også viktig i rederiets satsing på FOU og internopplæring. Fartøyene fisker hovedsakelig sei, torsk, hyse, uer og reke. All fisk blir sløyd, hodekappet og fryst fersk ombord. Redskapene som fartøyene bruker er bunntrål, flytetrål, semipelagisk trål og snurrevad. I 2017 var det ca. 100 ansatte totalt i Nordnes gruppen. «Nordstar» er det første havgående fiskefartøy innen hvitfisk i Norge som tar med alt av restråstoff fra produksjonen til land. Dette gjøres ved hjelp av ensilering av restråstoffet og verdien dette representerer bidrar positivt på bunnlinjen i selskapets regnskap.

Selskapet ønsker å videreføre satsingen på restråstoff og er i denne sammenheng midt inne et FOU prosjekt knyttet til utnyttelse av mesopelagiske arter.

Les mer om Nordnesgruppen HER