NCE Blue Legasea - Hurra!

Vi nådde opp i den nasjonale klyngekonkurransen! De neste fem årene skal vi arbeide for å løfte innovasjons- og konkurransekraften for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri.

ÅKP
blue legasea og anita traaseth.jpg

Vi gleder oss over tildeling av status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i det norske klyngeprogrammet og sender en stor takk til alle som har bidratt til at den marine og biomarine næringen nå får denne anerkjennelsen fra regjeringen. Det er en anerkjennelse av hele næringen for det store bidraget til norsk verdiskaping og det potensialet som ligger i å utnytte ressursene i havet.

wenche og tormod 1.jpg
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, klyngeleder Wenche Uksnøy og styreleder Tormod Thomsen under tildelingen 8. november

Bedriftene i klyngen har gjennom årtier bidratt til nyutvikling og innovasjon som bygger global konkurransekraft og norske arbeidsplasser. Kunnskaps- og forskningsinstitusjoner som NTNU, Møreforsking, SINTEF Ocean, Runde Miljøsenter, NOFIMA med flere, har sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, banker og hele økosystemet rundt næringen støttet utviklingen. En lang strategi og søknadsprosess er altså belønnet med ny klyngestatus og vi ser frem til å jobbe sammen med andre gode nasjonale miljøer langs kysten de neste årene for økt bærekraftig verdiskaping, nye arbeidsplasser og kunnskapsbygging.

Interessert i å vite mer? Ta kontakt med wenche@legasea.no Tlf +47 90015073

Nyhetsklipp:

Sunnmørsposten

Nett.no

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Tekfisk