Møreforsking etablerer ny marin lab

Møreforsking og NMK ønsker å styrke det marine forskningsmiljøet ved Campus Ålesund

ÅKP
doc_3192_4[1].jpg


Møreforsking er et forskningsinstitutt lokalisert i Møre og Romsdal som tilbyr forskning og kunnskapsbaserte utviklingstjenester på et bredt felt av fagområder. Ved Møreforsking Ålesund er det livet i havet som står i fokus og instituttet er særlig opptatt av hvordan vi kan høste og utnytte de marine ressursene våre på en bærekraftig måte. Møreforsking er i vekst og vil gjennom det nye laboratoriet øke kapasiteten sin innenfor forskning på råstoffkvalitet, marine ingredienser, bioteknologi, biologi og kjemi. Dermed styrker instituttet aktiviteten sin innenfor alle faglige satsingsområder; bærekraftige økosystem, bioøkonomi og sjømatkvalitet.

Forskningssjef Inge Bruheim ved Møreforsking Ålesund påpeker at laboratoriet blir svært viktig for å generere forskningsdata som igjen bidrar til grensesprengende forskningsresultat, til nytte for næringsliv i regionen.

Mørelaben blir et viktig supplement til næringsklyngen Blue Legasea i utviklingen av helsefremmende ingredienser fra havet. Produktutvikling og kommersialisering av marine ingredienser krever ulike typer analyser og systematisk dokumentasjon, sier Wenche Uksnøy, leder for Blue Legasea, og fortsetter: «Satsningen fra Møreforsking på denne type infrastruktur vil støtte opp under det gode arbeidet som allerede foregår ute i bedriftene og Mørelaben vil være et viktig bidrag til fremtidig verdiskaping i biomarin næring både regionalt og nasjonalt.»

Laboratoriet vil styrke vår kunnskapsbygging og blir viktig i arbeidet med å formidle forskning. Ut over at det er et forskningsmessig løft håper vi også at det vil inspirere barn og unge i alle aldre til å lære mer om realfag og naturvitenskap slik at vi kan rekruttere mange talenter til forskning og marin næring i fremtiden, sier direktør i Møreforsking Agnes Gundersen. Vi er glade for at Møreforsking velger å øke tilstedeværelsen ved å etablere laboratoriet sitt på NMK og ser frem til nye spennende aktiviteter og nye muligheter for samarbeid på huset. NMK starter omgående arbeidet med å klargjøre Mørelaben. Det blir prøvedrift av laben allerede i sommer og offisiell åpning planlegges i løpet av august 2018, sier Kaj Westre.

 

Kontaktpersoner:

Trygg Barnung, Lab-ansvarlig Møreforsking Ålesund, tlf 970 46 337

Inge Bruheim, forskningssjef Møreforsking Ålesund, tlf 416 46 382

Agnes Gundersen, direktør Møreforsking AS, tlf 926 11 524

Kaj B. Westre, NMK, tlf 909 33 580