Innovasjonsrammen 2019

Har du en ide som kan utvikles til et prosjekt? Da bør du sjekke ut denne muligheten via klyngeprosjektet. Søknadsfrist 03.05.2019. 

ÅKP
nic_logo_380.png

Gjennom Innovasjonsrammen skal små og mellomstore klyngebedrifter stimuleres til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter.

Prosjektene det søkes om støtte til kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet

Mer informasjon om utlysningen her:  http://www.innovationclusters....