EAT Foundation - seafood can fix it?

Inspirerende konferanse og partnersøk i Stockholm.

ÅKP
IMG_6060.JPG

Sammen med Blue Legasea partner Nordic Wildfish deltok vi i juni på konferansen EAT Forum i Stockholm. Målsetningen med turen var flere.  Klyngeprosjektet søker internasjonale partnere som vil løfte bærekraftige løsninger fra havet og optimalisere bruken havets ressurser – samtidig som vi ser betydningen av å sette havets ressurser på agendaen som en del av løsningen for å mette verdens befolkning.

Konferansen var inspirerende og hadde en imponerende rekke av globale vitenskapsfolk, næringslivsledere og politikere på talestolen. Vi fikk bekreftet at der er en stor jobb å gjøre for å balansere budskapene og kunnskapen som blir fremmet knyttet til utfordringene og mulighetene i havet. Vi er alle enig i at det enorme plastproblemet og overbeskatting av havets ressurser er globale problemer som må tas på største alvor og krever utstrakt samarbeid mellom nasjoner og kunnskapsmiljø. Vi savnet imidlertid fokus i konferansen på havets muligheter. Vi opplever det som underkommunisert at havet er en vesentlig del av løsningen når det kommer til å dekke matbehov og økende helse og livvstilsproblemer, og at havet i global forstand er en kilde til verdiskaping og arbeidsplasser for store deler av verdens befolkning. Dette håper vi at arrangørene sammen med sine samarbeidspartnere får løftet til neste års konferanse og at dette i større grad blir dratt inn i EAT Foundation sitt gode arbeid fremover. Dette vil vi være med å bidra på!

Her kan du finne videoer fra noen av innleggene på konferansen

FAKTA OM EAT

EAT er startet av Stordalen Foundation, Gunhild og Petter A. Stordalens stiftelse for bærekraftig utvikling. «Utfordringer innen matsystemet er noe vi må håndtere i fellesskap. Stadig flere ledere har fokus på løsninger innen matproduksjon», sier Stordalen.

Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. Har som mål å enes om bærekraftige løsninger basert på forskning, kommersiell lønnsomhet og politisk vilje. Arrangerer årlig konferansen Stockholm Food Forum som samler internasjonale ledere innen politikk, næringsliv og akademia for å diskutere veier til en sunn og bærekraftig matindustri.

De store spørsmålene på Eat-konferansen inkluderer ikke bare hvordan man kan produsere nok mat, men også trygge tilgangen på sunn, bærekraftig mat til en voksende befolkning. 700 millioner mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom. Verdensbefolkningen ventes å nå ti milliarder i 2050 og nå står matproduksjon for nesten en fjerdedel av klodens klimagassutslipp. Samtidig gir klimaendringer nye utfordringer for jordbruket.