Disse EU-midlene kan løfte din bedrift

– Her gjelder det å være frampå. Ved deltakelse i dette prosjektet, vil norsk næringsliv kunne få inntil 60 prosent finansieringsstøtte til utvikling av utslippsfrie skip.

ÅKP
illubilde.jpg

Det sier EU-rådgiver for GCE Blue Maritime Cluster og ÅKP, Per Ingeberg. Han forteller at EU-kommisjonen nå inviterer industrielle konsortier til å fremme prosjekt innenfor såkalte Innovation Actions (IA), der industrien skal sitte i førersetet.

Mye ligger til rette for en søknad fra den maritime industrien i Norge. I tillegg til deltakelse fra FoU institutter, må næringslivet melde seg på her. Vi inviterer derfor næringsbedrifter i GCE Blue Maritime og eventuelle aktuelle partnere til en prat om denne utlysningen, helst før årsskiftet, sier Ingeberg.

Hjelp å få

Det er ikke småpenger det er snakk om å kunne få tildelt, påpeker Ingeberg.

PerIngeberg.jpg

– Utlysningen legger opp til et støttebeløp på rundt åtte millioner Euro per prosjekt. Det er en ramme for to slike prosjekter. Hvor mye eventuelle norske partnere kan få enkeltvis, vil avhenge av omfang og antall partnere i konsortiet. Hvert prosjekt må inneholde partnere fra minimum tre EU-land, der Norge kan inngå som ett av disse innenfor avtalen om assosiert land til EU. Det kan være flere norske partnere i konsortiet, forklarer Ingeberg.

Han er klar over at det kan høres komplisert ut å få tilgang til disse midlene, men understreker at det er hjelp å få:

– Det er derfor min stilling finnes, ler Ingeberg, og legger til:

 – Ved deltakelse i dette prosjektet, vil norsk næringsliv kunne få inntil 60 prosent finansieringsstøtte til utvikling av skip som kan gå minimum 300 nautiske mil hel-elektrisk, som grunnlag for to fullskala demoskip innen 2027. Dette vil kunne bringe deltakere opp som markedsledere innenfor segmentet for utslippsfri maritim industri.

I tråd med strategien

Disse EU-midlene er altså helt i tråd med den nye strategien til GCE Blue Maritime Cluster, New Blue Deal. Denne strategien har som mål at klyngen skal bli verdens første utslippsfrie maritime klynge.

Les mer om New Blue Deal her

Bedriftene i GCE som er mest aktuelle for denne utlysningen, vil typisk være rederier, skipsverft, designselskap og utstyrsleverandører.

Ta kontakt

Sammen med Sintef inviterer nå GCE Blue Maritime Cluster de som melder sin interesse, til et informasjons- og diskusjonsmøte før nyttår. Vi vil deretter sette i gang arbeidet med en søknadsutvikling og videre sammensetning av et Europeisk konsortium mot søknadsfristen 26. april 2022. 

Tror du dette kunne være noe for din bedrift? Ta i så fall kontakt med EU-rådgiver hos ÅKP, Per Ingeberg. 

Du finner kontaktinformasjon til Per Ingeberg her