DIGICAT - katapult for havnæringene

Hurra! ÅKP Blue Innovation Arena er tatt opp i ordningen Norsk katapult.

ÅKP
nye_katapult_sentre__1082.jpg

Flere medlemsbedrifter er allerede i gang  - ser du muligheter for din bedrift, ta kontakt!

Pressemelding fra ÅKP Blue Innovation Arena AS                                                    Ålesund, 5. juni 2018  

SKAL BYGGE VERDENSLEDENDE TESTSENTER FOR DIGITALE TVILLINGER OG VIRTUELL PROTYPING  

ÅKP Blue Innovation Arena og industrien på Møre ble i dag tildelt status som Norsk Katapult. Får flere titalls millioner kroner til å utvikle fremtidens testsenter for avansert simulering, digitale tvillinger og virtuell prototyping.  

ÅKP Blue Innovation Arena AS var en av 11 søkere i årets utlysning.  

 «Dette er fantastiske nyheter og en viktig anerkjennelse av den verdensledende kompetansen industrimiljøet på Møre har bygd opp rundt simulering og virtuell prototyping, sier Per Erik Dalen i ÅKP Blue Innovation Arena  

Digitalt havrom

ÅKP Blue Innovation Arena AS har på vegne av industrien på Møre blitt en del av Norsk Katapult-programmet. Konsortiet består av et stort antall små, mellomstore og store industribedrifter, GCE Blue Maritime Cluster og ledende FOU-partnere som SINTEF og NTNU. Rolls-Royce Marine er blant bedriftene har bidratt aktivt i arbeidet med Katapult-søknaden.   

  • At næringsklyngen på Møre får katapult-midler er en veldig velkommen nyhet. Vi har allerede det første prosjektet klart til avspark, og gleder oss til å komme i gang, sier Svein Kleven, SVP Engineering, Technology & Quality, Rolls-Royce Marine.  

Katapult-senteret i Ålesund skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Den verdensledende maritime klyngen på Møre har i 15 år bygget opp en unik kompetanse og gode verktøy for simulering, virtuell prototyping og testing. Med økte ressurser fra katapult-programmet får miljøet her ekstra motivasjon til å utvikle disse verktøyene videre og bygge kompetanse som kommer hele det norske havbaserte næringslivet til gode.

– Jeg vil gratulere de tre miljøene med å ha fått et spennende og viktig oppdrag. Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. De nye katapult-sentrene vil bidra til at nye løsninger fra havnæringene kan testes, utvikles og overføres til andre bransjer, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Viktig nasjonal satsing

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere og styrke den internasjonale konkurransekraften. Les mer på www.norskkatapult.no  

Kontakt:

Per Erik Dalen

CEO, ÅKP

(m) 0047 920 60 370  

Frank Støyva Emblem

Kommunikasjonssjef, ÅKP Blue Innovation Arena

(e) frank.stoyva.emblem@aakp.no

(m) 0047 988 555 952