Det skjer i august!

Arctic Nutrition tas opp i bransjeforeningen legemiddelindustriforeningen, Blue Legasea er på NOR-Fishing og nytt møte i faggruppe fiskemel hos Innolipid i Ålesund.

ÅKP
oppstart studie haukeland arctic.jpg

21 august:  Arctic Nutrition markerer medlemskap i bransjeforeningen Legemiddelindustrien

SelskapetArctic Nutrition har nylig blitt opptatt som medlem i bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI).Dette markerer starten på siste fase for å få godkjent et produkt mot hudsykdommen Psoriasis. Arctic Nutrition har brukt flere år og store ressurser for å dokumentere effekten av et spesielt silderognekstrakt mot denne vanlige sykdommen, som rammer 1-2 % av jordens befolkning. I den avsluttende fasen vil selskapet gjennomføre et såkalt fase III studium, som innbefatter utprøving på 200-400 pasienter i flere land. Et vellykket fase III studium vil så danne grunnlaget for en søknad om markedsføringstillatelse i EU i 2021.

Den 21. August vil ÅKP Blue Innovation Arena offentliggjøre medlemskapet i LMI sammen med Arctic Nutrition og Direktør i Legemiddelindustrien (LMI), Karita Bekkemellem. Under markeringen vil Arctic Nutrition også fortelle om den spennende reisen fra ingrediensselskap til legemiddelselskap og potensialet for å lage en ny helseindustri på Sunnmøre.  

Forskningsposten v/Helseforetaket Møre og Romsdal og Marine for Health vil også være tilstede.

21-24 august: Blue Legasea representert på Nor Fishing i Trondheim

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Blue Legasea vil være representert med prosjektleder Wenche Uksnøy og Svein Erik Gaustad som er prosjektleder for Marine for Health. Bedre utnyttelse av restråstoff er i vinden som aldri før så kom innom Møre og Romsdals Fylkes fellespaviljong T-116- stand 11, for å slå av en prat?  

23. august : Kort matnyttig seminar på Prinsen Kinosenter fra kl 15.00-18.00 #digitalharvesting #meaningfulinsigths @nor-fishing2018

Blue Legasea medlemmene Aker Biomarine og Optimar snakker om hvordan de nyttiggjør seg "Big data, small data and Fish data" PROGRAM HER

PÅMELDING TIL oyvind@doxacom.no - begrensede antall plasser!

27. august: Møte fiskemelgruppen hos Innolipid

Vi gjentar suksessen fra mars - denne gangen blir det møte i fiskemelgruppen hos Innolipid i Skarbøvik/Ålesund. Vi starter med lett lunsj, før det blir presentasjon og omvisning. Nærmere spesifisert program kommer og blir sendt ut til gruppen - Hold av dato 27.08 fra kl 1200 til 1500. Kontakt wenche@legasea.no om du er interessert i å delta.

Innolipid er et FOU selskap som tar på seg forskningsoppdrag innen prosessering av marine råvarer. Bedriften har laboratorium med alt utstyr som er nødvendig for å kjøre hele prosessen i liten skala fra oppmaling av reststoff, via hydrolyse, micro- og nanofiltering til spraytørking. Videre har bedriften tungt analyseutstyr LC-MS/MS (QTOF), HPLC, GC etc. Innolipid har flere av medlemmene på sin kundeliste og ser for seg betydelig økt aktivitet innen levering av morgendagens løsninger for utnyttelse av marine råvarer.

Medio September

Fagseminar; Presentasjon av bedriftsrelevante analyser for den biomarine næringen

I ÅKP Blue Innovation Arena planlegger Marine for Health et fagseminar hvor det presenteres hvilke analyser som er tilgjengelig for bedrifter i hele verdikjeden fra fangst og produksjon av råstoff til videreforedling og sluttprodukt på sjø og land. Formålet med fagseminaret er å gi en oversikt over hva som er tilgjengelig av bedriftsrelevante analyser slik at bedrifter effektivt kan henvende seg til korrekt aktør. Dagen vil også være en god mulighet til å påpeke hvilke analyser bedriftene mangler i dag. Resultatene fra fagdagen vil gi et godt fundament for Marine for Health til å utarbeide et dossier over bedriftsrelevante analyser i den biomarine næringen. Informasjonen vil så være tilgjengelig på Marine for Health sin portal i løpet av høsten 2018.