BIOPROSP Tromsø – grobunn for samarbeid

Konferansen bød på et bredt utvalg av foredrag og workshops fra ledende forskningsmiljøer og næringsliv - tilhørere fikk et solid faglig påfyll og NCE Blue Legasea etablerte flere nye samarbeid.

ÅKP
hogne arctic v1.jpg

Hogne Hallaråker holdt et godt foredrag der en fullsatt sal var mektig imponert over Arctic Nutritions reise fra silderogn til psoriasismedisin.

NCE Blue Legasea retter en stor takk til Jeanette Hammer Andersen for omvisning på Marbio ved Universitet i Tromsø. Marbio er en analytisk plattform for screening, isolering og identifisering av naturlige bioaktive komponenter og dette gir en unik mulighet å identifisere nye marine komponenter for å utvikle produkter som kan bedre folks helse. Jeanette er representant i FoU-forum NCE Blue Legasea og vil være aktivt involvert i forskningsdrevet innovasjon i klyngen.

Ragnhild Dragøy Whitaker, forskningssjef NOFIMA, forklarte i sitt foredrag mulighetene ved BIOTEP – et nasjonalt anlegg for testprosessering av biologisk råstoff. NOFIMA ønsker flere samarbeid med medlemmer av NCE Blue Legasea og kan tilby følgende ved BIOTEP:

·       Prøveproduksjon

·       Utvikling og optimalisering av prosesser og teknologi

·       Råd og veiledning om oppskalering

·       Markeds- og forbrukeranalyse av produktet

·       Kostnadsoverslag for produksjonen

·       Leie av utstyr til småskalaproduksjon

·       Leie av utstyr til forskning og utdanning

 

Klikk på linken under for å få en spennende 3D reise i BIOTEP

https://biotep.no/