BIOPROSP 2019

BIOPROSP ble organisert for første gang i 2002 og har i løpet av de siste 14 årene utviklet seg til å bli en av de mest betydningsfulle konferansene innen marine bioprospektering og bioteknologi. Konferansen i Tromsø trekker til seg talenter, forskere og næring fra Europa og resten av verden.
Call for abstracts åpnet nå!

ÅKP
bilde bioprosp.png

Presenter din forskning

BIOPROSP_19 vil legge vekt på bioraffinering, syntetisk biologi, marine bioaktive molekyler og nye ressurser og trender innen marin bioteknologi. Forskere og bedrifter innen marin bioteknologi inviteres til å presentere sin forskning i programmet.

«Call for abstracts» åpen nå for påmelding HER

Vitenskap møter industrien

BIOPROSP forener forskere med industri, for å oversette grunnleggende forskning til anvendt forskning med industriell bruk. Dette er et utmerket internasjonalt møtested for forskere og næringslivsrepresentanter, samt finansieringsorganer og organisasjoner.

Mer informasjon om BIOPROSP_19 HER