8.juni World Oceans Day

Hvordan kan DU øke oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet ?ÅKP
IMG_5527.JPG

Visste du at FN har etablert 8 juni som verdenshavenes dag?

"Ideen om opprettelse av en egen dag ble for første gang lansert på verdenskonferansen i Rio i 1992, etter forslag fra Canada, men først i 2008 vedtok FNs generalforsamling resolusjon A/RES/63/111 som fastslår at 8. juni skal være FNs internasjonale dag for verdens hav.

Resolusjonen oppfordrer land og organisasjoner til å fortsette samarbeidet om navigering og sikkerhet på sjøen, samt å forebygge, redusere og kontrollere forurensning fra skip.

Medlemslandene oppfordres til å øke satsing på forskning og å dele informasjon om verdens hav, for å styrke felles kunnskap om havene og navigasjonen der, spesielt i internasjonalt farvann, i havner og i verneverdige områder." (Kilde: FN sambandet )

Du kan f.ex bidra ved å bruke mindre plastikk og resirkulere den plastikken du bruker. Det oppfordres også til å bruke disse "hashtags" i sosiale medier for å spre budskapet om å rydde havene :  #WorldOceansDay, #SaveOurOcean.