4 millioner kroner til forprosjekter

Relevant utlysning for små og mellomstore bedrifter innen foredling av bioressurser!

ÅKP
Møreforskning 1.jpg

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser i samarbeid ut midler som skal gi mer innovasjon innenfor bioøkonomien. Midlene skal stimulere bedrifter til å avklare potensialet i innovative ideer som kan lede frem til nye prosesser eller produkter.

Bioøkonomi favner all bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, utnyttelse og foredling av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, ingredienser, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, fiber og andre produkter. Bioøkonomi omfatter verdiskaping (produkter og tjenester) basert på produksjon og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser, til forskjell fra ikke-fornybart karbon.

Denne utlysningen retter seg mot industrialisering av teknologi eller produktutvikling som bidrar til økt verdiskaping gjennom mer foredling og økt utnyttelse av biologiske ressurser og restråstoff. Det oppfordres spesielt til teknoøkonomiske studier for å avklare lønnsomheten i nye produksjonsprosesser eller prosjekter som skal dokumentere bærekraft/miljøeffekt ved nye produksjoner

For mer informasjon om utlysningen - sjekk denne linken