Skal bli verdens første utslippsfrie maritime klynge 

GCE Blue Maritime Cluster, den maritime klyngen i Nordvest, lanserer ny strategi mot 2030. Aktørene vil markere seg globalt med den mest ambisiøse strategien noensinne.  

Les strategidokumentet av New BLUE Deal her

– Nå legger vi strategien for fremtiden. Erfaring og kunnskap bygd opp gjennom generasjoner har gjort den maritime klyngen på Møre verdensledende. Vi har snudd oss rundt før, og nå gjør vi det igjen, sier Njål Sævik i Havila. Han er leder av styringsgruppen for den nye strategien.  

NBDmindre1.jpg
Elisabeth Solvang i ÅKP, i samtale med Fredrik Mordal Hessen i Vard og Kjetil Bollestad i Green Yard Kleven.GCE BLUE Maritime Cluster har det siste året hatt fokus på å bistå medlemsbedriftene med å møte de betydelige utfordringene som pandemien har skapt, både økonomisk og operasjonelt. Samtidig har klyngen brukt tiden på å tenke fremover. Styringsgruppen er overbevist om at det grønne skiftet kommer til å endre den globale maritime næringen. Man ønsker derfor å møte utviklingen offensivt og bygge global konkurransekraft. 

Styringsgruppen i GCE BLUE Maritime har sammen med en bredt sammensatt arbeidsgruppe med bedrifter fra hele klyngens verdikjede, utarbeidet klyngens nye strategi, som har fått navnet «New BLUE Deal – veien mot en utslippsfri maritim næring». 

Ambisjonen er å bli verdens første utslippsfrie maritime klynge, som skal designe, bygge, utruste og drifte fremtidens nullutslippsfartøy. Tirsdag 15. juni var det stor lansering av strategien fra ÅKPs studio. Se den i lenken under. 

Se lanseringen her

NBDmindre2.jpg
Panelsamtale ledet av Elisabeth Solvang, med Njål Sævik i Havila, Lisa Edvardsen Haugan i Kongsberg Maritime og Karl Inge Rekdal i Sykkylven Stål.