Teknologi og IKT-kurs 2020

Bruk muligheten til å oppdatere deg med teknologifag. Ny digital kompetanse er avgjørende for å lykkes i fremtiden. I samarbeid med NTNU tilbur vi gratis teknologi- og IKT-kurs.

Cyber Security og sikkerhetskultur

Kursstart: August/september (TBC)

Datasikkerhet og sikkerhetskultur i bedriftene er et område med kritisk viktighet. Konsekvensene ved avvik er store og med økt bruk av hjemmekontor øker risikoen for alvorlige hendelser. Kuret gir innføring i sikkerhetskultur, IT-sikkerhet og problemstillinger knyttet til en ny arbeidssituasjon med økt bruk av hjemmekontor.

Kurset tilbys av ÅKP og Mafoss i samarbeid med NTNU i Gjøvik.

Les mer

Experiment design and data analysis

Kursstart: 17. august

Through the course the students will learn how to design an experiment, develop a measurement procedure and extract relevant information from the collected data.

NTNU og NTNU Ocean Training AS tilbyr gjennom denne pakken kurs til arbeidsledige og permitterte. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken.

Read more and register

Systems engineering

Kursstart: 19. august

Fundamentals of Systems Engineering - Product, Process, People and Performance. The course is aimed to introduce a master level student to the fundamentals of systems engineering.

NTNU og NTNU Ocean Training AS tilbyr gjennom denne pakken kurs til arbeidsledige og permitterte. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken.

Read more and register

Modelling and simulation of dynamic systems

Kursstart: 20. august

The course will focus on: Basic modelling principles, mathematical models based on energy preservation, multi-domain modelling, and visualization of simulationresults as plots and animations.

NTNU og NTNU Ocean Training AS tilbyr gjennom denne pakken kurs til arbeidsledige og permitterte. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken.

Read more and register

Best practice - machine learning for ship autonomy

Kursstart: September 2020

The course will provide a general introduction to Machine Learning and its applications in maritime engineering. Data driven methods and analysis will be introduced.

NTNU og NTNU Ocean Training AS tilbyr gjennom denne pakken kurs til arbeidsledige og permitterte. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken.

Read more and register

Best practice - virtual prototype and digitalization of marine design and operations

Kursstart: September 2020

Introduction to concepts of virtual prototype and digital technologies applied to marine structures and operations such as virtual prototyping, creating a digital 3D model, incorporating rules and simulations.

NTNU og NTNU Ocean Training AS tilbyr gjennom denne pakken kurs til arbeidsledige og permitterte. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken.

Read more and register

ÅKP Academy

ÅKP og Mafoss kjører et omfattende kursprogram for etterutdanning av ansatte i maritim industri. Vi setter opp over 40 kurs i 2020 som er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, næringsklyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, og er kostnadsfrie for deltakerne. 

Omfavn forandring. Forbedre ferdighetssettet ditt. Fortsett å lære.

FKX9UUUWQE.jpg

Salg og marked

Salg og markedsføring spenner over et bredt kunnskapsområde og er helt avgjørende kunnskap å besitte i de fleste virksomheter. Å definere bedriftens identitet, profil og valget av markedskanaler er kun starten.

Se alle våre kurs
iStock_000031768156Large.jpg

Kriseledelse og kommunikasjon

Kriseledelse starter lenge før kriser oppstår, og organisasjoner kan være mer eller mindre forberedt på kriser.

Se alle våre kurs
topptur.jpg

Strategi og ledelse

Lær strategiske modeller og teorier for å sikre din virksomhet. Designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller i praksis. Tyngden du trenger for å gjøre endringer. Korte lederkurs med høyt faglig nivå.

Se alle våre kurs
7S6ENR8HRV.jpg

Prosjektledelse

Kurs der du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Kontroll og styring av prosjekt. Menneskelig kompetanse. Lær verktøyene og få kontroll på fasene i et prosjekt.

Se alle våre kurs
iDdJZLZc.jpeg

Produksjon

Ulike kurs i produksjon og produksjonsteknikk. Opplæring for deg som har allsidig erfaring fra fiskeri eller produksjon i en industribedrift.

Se alle våre kurs
Y01VDYAX63_s.jpg

Teknologi og IKT

I en verden av teknologi, er det eneste sikre at vi konstant må oppdatere og vedlikeholde kunnskapene våre. Ta våre gratis kurs og videreutdanninger innen ingeniørfag og IKT. I samarbeid med NTNU.

Se alle våre kurs