Strategi- og ledelseskurs 2020

Lær strategiske modeller og teorier for å sikre din virksomhet. Tyngden du trenger. Praktisk tilnærming. Høy faglig kvalitet. Korte lederkurs.

Bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller

Kursstart: 27. august - NHH - Jørgensen og Pedersen

Kurset vil lære deg å forstå hva bærekraftig og sirkulær business er, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller i praksis. Kurset vil være en blanding av forelesninger og workshops, og deltakerne vil jobbe med sine egne bedrifters forretningsmodeller.

Les mer om dette kurset

Personalledelse for mellomledere

Kursstart: 1. september - Høgskulen i Volda

Kurs som gir grunnleggende innføring i sentrale spørsmål knyttet til ledelse av medarbeidere med fokus på kommunikasjon, motivering, samhandling, lederroller og konflikthandtering. Vi ser også på selvledelse, forebygging av konflikter og utvikling av velfungerende arbeidsgrupper.

Les mer om dette kurset

Endringsledelse og endringsstrategi

Kursstart: 15. september - Høgskulen i Volda

Kurset har hovedfokus på utfordringer knyttet til ledelse av endringsprosesser. I alle organisasjoner er det er det kompliserte prosesser knyttet til gjennomføring og planlegging av endringer. Bevisstgjøring på felles utfordringer og faglig påfyll for håndtering av disse står sentralt.

Les mer om dette kurset

Digital markedsføring

Kurset vil innsikt i design av gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare.

Digitalisering har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være et sentralt tema i kurset.
Oppstartsdato 22. oktober, fagllig ansvar: NTNU i Ålesund

Les mer om dette kurset

Strategiutvikling i bedrifter

Kursstart: 10.september - ZYNK

Hvordan lykkes de beste med strategi? Hva skal til for å utvikle effektive strategier som gjør at bedriften realiserer sine mål. Dette kurset gir innsikt i hva strategi er og best practise for strategiutvikling i næringslivet.

Les mer om dette kurset

Strategisk posisjonering

Kursstart: 1.oktober - ZYNK

Hvordan sørge for at du forbindes med det du ønsker? Hva skal til for å utvikle og ta de mest attraktive posisjonene i et marked? Dette kurset handler om å hvordan du utvikler unike, attraktive og sterke posisjoner for din bedrift

Les mer om dette kurset

ÅKP Academy

ÅKP og Mafoss kjører et omfattende kursprogram for etterutdanning av ansatte i maritim industri. Vi setter opp over 40 kurs i 2020 som er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, næringsklyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, og er kostnadsfrie for deltakerne. 

Omfavn forandring. Forbedre ferdighetssettet ditt. Fortsett å lære.

FKX9UUUWQE.jpg

Salg og marked

Salg og markedsføring spenner over et bredt kunnskapsområde og er helt avgjørende kunnskap å besitte i de fleste virksomheter. Å definere bedriftens identitet, profil og valget av markedskanaler er kun starten.

Se alle våre kurs
iStock_000031768156Large.jpg

Kriseledelse og kommunikasjon

Kriseledelse starter lenge før kriser oppstår, og organisasjoner kan være mer eller mindre forberedt på kriser.

Se alle våre kurs
topptur.jpg

Strategi og ledelse

Lær strategiske modeller og teorier for å sikre din virksomhet. Designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller i praksis. Tyngden du trenger for å gjøre endringer. Korte lederkurs med høyt faglig nivå.

Se alle våre kurs
7S6ENR8HRV.jpg

Prosjektledelse

Kurs der du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Kontroll og styring av prosjekt. Menneskelig kompetanse. Lær verktøyene og få kontroll på fasene i et prosjekt.

Se alle våre kurs
iDdJZLZc.jpeg

Produksjon

Ulike kurs i produksjon og produksjonsteknikk. Opplæring for deg som har allsidig erfaring fra fiskeri eller produksjon i en industribedrift.

Se alle våre kurs
Y01VDYAX63_s.jpg

Teknologi og IKT

I en verden av teknologi, er det eneste sikre at vi konstant må oppdatere og vedlikeholde kunnskapene våre. Ta våre gratis kurs og videreutdanninger innen ingeniørfag og IKT. I samarbeid med NTNU.

Se alle våre kurs