Strategi- og ledelseskurs 2020

Lær strategiske modeller og teorier for å sikre din virksomhet. Tyngden du trenger. Praktisk tilnærming. Høy faglig kvalitet. Korte lederkurs.

Personalledelse for mellomledere

Kursstart: 19. mai

Kurs som gir grunnleggende innføring i sentrale spørsmål knyttet til ledelse av medarbeidere med fokus på kommunikasjon, motivering, samhandling, lederroller og konflikthandtering. Vi ser også på selvledelse, forebygging av konflikter og utvikling av velfungerende arbeidsgrupper.

Kurset er fulltegnet

Digital markedsføring

FULLTEGNET! Kursstart: 25. mai

Kurset vil innsikt i design av gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare.

Digitalisering har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være et sentralt tema i kurset.

Kurset er fulltegnet

Bærekraftige forretningsmodeller

Kursstart: 28. mai

Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene.
Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst.

Les mer om dette kurset

Myndighetskontakt og rammebetingelser

Kursstart: 4. juni

Hvordan fungerer det politiske systemet? Hva skal til for å lykkes med å dialog med politikere og embetsverk? Hvordan få gjennomslag for saker som er viktige for din bedrift

Les mer om dette kurset

Strategiutvikling i bedrifter

Kursstart: 10.september

Hvordan lykkes de beste med strategi? Hva skal til for å utvikle effektive strategier som gjør at bedriften realiserer sine mål. Dette kurset gir innsikt i hva strategi er og best practise for strategiutvikling i næringslivet.

Les mer om dette kurset

Strategisk posisjonering

Kursstart: 1.oktober

Hvordan sørge for at du forbindes med det du ønsker? Hva skal til for å utvikle og ta de mest attraktive posisjonene i et marked? Dette kurset handler om å hvordan du utvikler unike, attraktive og sterke posisjoner for din bedrift

Les mer om dette kurset

ÅKP Academy

ÅKP og Mafoss setter nå i gang et omfattende kursprogram for etterutdanning av ansatte i maritim industri. Kursene er støttet av Møre og Romsdal fylke og er kostnadsfrie for deltakerne. 

Omfavn forandring. Forbedre ferdighetssettet ditt. Fortsett å lære.

FKX9UUUWQE.jpg

Salg og marked

Salg og markedsføring spenner over et bredt kunnskapsområde og er helt avgjørende kunnskap å besitte i de fleste virksomheter. Å definere bedriftens identitet, profil og valget av markedskanaler er kun starten.

Se alle våre kurs
iStock_000031768156Large.jpg

Kriseledelse og kommunikasjon

Kriseledelse starter lenge før kriser oppstår, og organisasjoner kan være mer eller mindre forberedt på kriser.

Se alle våre kurs
topptur.jpg

Strategi og ledelse

Lær strategiske modeller og teorier for å sikre din virksomhet. Tyngden du trenger. Praktisk tilnærming. Høy faglig kvalitet. Korte lederkurs.

Se alle våre kurs
7S6ENR8HRV.jpg

Prosjektledelse

Kurs der du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Lær verktøyene og få kontroll på fasene i et prosjekt. Velg de kursene som passer best for deg.

Se alle våre kurs
iDdJZLZc.jpeg

Produksjon

Ulike kurs i produksjon og produksjonsteknikk. Opplæring for deg som har allsidig erfaring fra fiskeri eller produksjon i en industribedrift.

Se alle våre kurs
Y01VDYAX63_s.jpg

IKT

Når næringslivet skal drifte sin virksomhet fra hjemmekontor blir digitale ferdigheter avgjørende både for effektiv samhandling og skaperkraft. Ta våre praktiske data og IKT-kurs

Se alle våre kurs