Prosjektledelseskurs 2020

Kurs der du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Lær verktøyene og få kontroll på fasene i et prosjekt. Velg de kursene som passer best for deg.

Prosjektarbeid i team - for maritim bransje

Kursstart: 18. august

Kurset vil ha en praktisk tilnærming, med fokus på bruk i maritim bransje. Temaene vil knyttet opp i en praktisk sammenheng gjennom bruk av relevant erfaring og case. Kontroll og styring av prosjekt. Menneskelig kompetanse.

Kurset tilbys av ÅKP og Mafoss i samarbeid med NTNU i Ålesund og Ocean Training.

Kurset er fulltegnet

ÅKP Academy

ÅKP og Mafoss kjører et omfattende kursprogram for etterutdanning av ansatte i maritim industri. Vi setter opp over 40 kurs i 2020 som er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, næringsklyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, og er kostnadsfrie for deltakerne. 

Omfavn forandring. Forbedre ferdighetssettet ditt. Fortsett å lære.

FKX9UUUWQE.jpg

Salg og marked

Salg og markedsføring spenner over et bredt kunnskapsområde og er helt avgjørende kunnskap å besitte i de fleste virksomheter. Å definere bedriftens identitet, profil og valget av markedskanaler er kun starten.

Se alle våre kurs
iStock_000031768156Large.jpg

Kriseledelse og kommunikasjon

Kriseledelse starter lenge før kriser oppstår, og organisasjoner kan være mer eller mindre forberedt på kriser.

Se alle våre kurs
topptur.jpg

Strategi og ledelse

Lær strategiske modeller og teorier for å sikre din virksomhet. Designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller i praksis. Tyngden du trenger for å gjøre endringer. Korte lederkurs med høyt faglig nivå.

Se alle våre kurs
7S6ENR8HRV.jpg

Prosjektledelse

Kurs der du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Kontroll og styring av prosjekt. Menneskelig kompetanse. Lær verktøyene og få kontroll på fasene i et prosjekt.

Se alle våre kurs
iDdJZLZc.jpeg

Produksjon

Ulike kurs i produksjon og produksjonsteknikk. Opplæring for deg som har allsidig erfaring fra fiskeri eller produksjon i en industribedrift.

Se alle våre kurs
Y01VDYAX63_s.jpg

Teknologi og IKT

I en verden av teknologi, er det eneste sikre at vi konstant må oppdatere og vedlikeholde kunnskapene våre. Ta våre gratis kurs og videreutdanninger innen ingeniørfag og IKT. I samarbeid med NTNU.

Se alle våre kurs

Prosjektarbeid i team - for maritim bransje

Kurset er fulltegnet med venteliste.
Effektive prosjektteam, motiverte prosjektdeltakere, god planlegging og kontraktsforståelse er nøkkelen til vellykket prosjektgjennomføring.

ÅKP

Kort om kurset:

Effektive prosjektteam, motiverte prosjektdeltakere, god planlegging og kontraktsforståelse er nøkkelen til vellykket prosjektgjennomføring.

Kurset tar for seg problemstillinger rundt det å lede team og ha en rolle i et team som delprosjektleder og hvordan spille hverandre gode. Fokus er på planlegging og gjennomføring både som leder og deltaker samt holdninger og vekselvirkningen mellom disse.

Dette vil du lære:

Kurset tar for seg problemstillinger rundt det å prestere godt i team og ha en rolle i et team som ansvarlig for moduler og leveranser, samt hvordan spille hverandre gode. Fokus er på planlegging og gjennomføring både som bidragsyter og deltaker samt holdninger og vekselvirkningen mellom disse. 

Hvem vil kurset passe for?

Kurset passer for prosjektdeltaker, prosjektledere med ansvar for delprosjekt som teknisk, planlegging og innkjøp eller personer som vil inn i slike roller i fremtiden. 

Gjennomføring og omfang:

4 x 4 timers bolker fordelt på 4 dager. Hver bolk består av online presentasjon/webinar, gjennomføring av oppgaver og diskusjoner. 

Faglig ansvarlig:

NTNU - IHB, Institutt for Havromsoperasjoner og byggteknikk ,fakultet for ingeniørvitenskap. 

Antoni Vike Danielsen, universitetslektor med erfaring fra maritim bransje, verft- og utstyrsbedrifter.

www.ntnu.no/ihb

Kursdatoer:

18. august

24. august

26. august

08. september

Alle samlinger er kl. 10:00-14:00

Påmeldingsfrist:

10. augustProsjektarbeid i team

Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsingar, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personar som er heilt eller delvis permittert, men personar som ikkje er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.