Produksjonskurs 2020

Ulike kurs i produksjon og produksjonsteknikk. Opplæring for deg som har allsidig erfaring fra fiskeri eller produksjon i en industribedrift.

Produksjon, planlegging og simulering

Moderne produksjon og effektiviseringstiltak krever nye metoder for planlegging, design og test av avanserte produksjonsceller og automatisert produksjon.
Fokus i dette kurset er på kobling mellom virtuell og virkelig verden, simulering og testing.

Kurset tilbys gratis til medlemsbedriften i klyngene GCE Blue Maritime Cluster og NCE Blue Legasea. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken.

Les mer om dette kurset

ÅKP Academy

ÅKP og Mafoss kjører et omfattende kursprogram for etterutdanning av ansatte i maritim industri. Vi setter opp over 40 kurs i 2020 som er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, næringsklyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, og er kostnadsfrie for deltakerne. 

Omfavn forandring. Forbedre ferdighetssettet ditt. Fortsett å lære.

FKX9UUUWQE.jpg

Salg og marked

Salg og markedsføring spenner over et bredt kunnskapsområde og er helt avgjørende kunnskap å besitte i de fleste virksomheter. Å definere bedriftens identitet, profil og valget av markedskanaler er kun starten.

Se alle våre kurs
iStock_000031768156Large.jpg

Kriseledelse og kommunikasjon

Kriseledelse starter lenge før kriser oppstår, og organisasjoner kan være mer eller mindre forberedt på kriser.

Se alle våre kurs
topptur.jpg

Strategi og ledelse

Lær strategiske modeller og teorier for å sikre din virksomhet. Designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller i praksis. Tyngden du trenger for å gjøre endringer. Korte lederkurs med høyt faglig nivå.

Se alle våre kurs
7S6ENR8HRV.jpg

Prosjektledelse

Kurs der du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Kontroll og styring av prosjekt. Menneskelig kompetanse. Lær verktøyene og få kontroll på fasene i et prosjekt.

Se alle våre kurs
iDdJZLZc.jpeg

Produksjon

Ulike kurs i produksjon og produksjonsteknikk. Opplæring for deg som har allsidig erfaring fra fiskeri eller produksjon i en industribedrift.

Se alle våre kurs
Y01VDYAX63_s.jpg

Teknologi og IKT

I en verden av teknologi, er det eneste sikre at vi konstant må oppdatere og vedlikeholde kunnskapene våre. Ta våre gratis kurs og videreutdanninger innen ingeniørfag og IKT. I samarbeid med NTNU.

Se alle våre kurs

Innovasjon og utvikling i fiskeflåten, fra fartøy til marked - Samling 1

Nettverkstreff NCE Blue Legasea er en marin næringsklynge som jobber for å øke verdien av marint råstoff gjennom samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden. Som et ledd i dette arbeidet inviterer vi mannskap i fiskeflåten til to faglige samlinger med søkelys på fiskekvalitet, prosessering, teknologi og markedskrav.

Arrangør: ÅKP - NCE Blue Legasea og Møreforsking
Dato:
Sted: Ålesund

Praktisk informasjon

Samling 1 avholdes over to dager i Ålesund, med deltakelse enten i desember eller januar. Deltakelsen er gratis. 

Samling 2 er en fire dagers markedsreise til Barcelona/Spania. Kostnader forbundet med flyreise, overnatting og felles måltider dekkes av NCE Blue Legasea. Egenandel kr 5.000 per deltaker. 

Det er mulig å kun delta på den første samlingen, men for å få bli med på markedsreisen til Spania må du ha deltatt på Samling 1. 

For å delta må du være over 18 år, og ha minimum 2 års fartstid.

Samling 1: Innovasjon og utvikling i fiskeflåten

Ålesund, 2.-3. desember 2020/ 27.-28. januar 2021 (15 deltakere)

 • Hvorfor er det viktig å tenke verdikjede?
 • Hva påvirker fiskekvalitet?
 • Ny teknologi innen utvikling av produkt og utstyr
 • Bedriftsbesøk hos utstyrsleverandør/ prosessindustri
 • Markedsperspektiv i innovasjon - Kostnader og inntjening
 • Ideutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktivitet dag 1

Samling 2: Marked og merkevarebygging

Barcelona/Spania, 25.-28. april 2021 (20 deltakere)

 • Markedsseminar – fra fiskefartøy til det spanske marked
 • Besøke MercaBarna (Fiskemarkedet i Barcelona)
 • Besøke sjømatmessa Seafood Expo Global
 • Besøke butikker og marked som selger sjømat
 • Ideutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktiviteter

Påmelding 

Interessert i å delta? Registrer deg i påmeldingsskjemaet innen 15.november.

Ved stor pågang vil mannskap fra medlemsbedrifter i NCE Blue Legasea bli prioritert. 

For mer informasjon ta kontakt med NCE Blue Legasea v/ Prosjektleder fiskeri Janita Arhaug, e-post: Janita@legasea.no

Påmelding til "Innovasjon og utvikling i fiskeflåten" 2.-3. desember 2020

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

Innovasjon og utvikling i fiskeflåten, fra fartøy til marked - Samling 1

Nettverkstreff NCE Blue Legasea er en marin næringsklynge som jobber for å øke verdien av marint råstoff gjennom samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden. Som et ledd i dette arbeidet inviterer vi nå mannskap i fiskeflåten til to faglige samlinger med søkelys på fiskekvalitet, prosessering, teknologi og markedskrav.

Arrangør: ÅKP - NCE Blue Legasea og Møreforsking
Dato:
Sted: Ålesund

Praktisk informasjon

Samling 1 avholdes over to dager i Ålesund. Deltakelsen er gratis. 

Samling 2 er en fire dagers markedsreise til Barcelona. Kostnader forbundet med flyreise, overnatting og felles måltider i Barcelona dekkes av NCE Blue Legasea. Egenandel kr 5.000 per deltaker. 

Det er mulig å kun delta på Samling 1, men for å bli med på Samling 2 må du ha deltatt på Samling 1. 

For å delta må du være over 18 år, og ha minimum 2 års fartstid.

Samling 1: Innovasjon og utvikling i fiskeflåten

Ålesund, 27.-28. januar 2021 (15 deltakere)

 • Hvorfor er det viktig å tenke verdikjede?
 • Hva påvirker fiskekvalitet?
 • Ny teknologi innen utvikling av produkt og utstyr
 • Bedriftsbesøk hos utstyrsleverandør/ prosessindustri
 • Markedsperspektiv i innovasjon - Kostnader og inntjening
 • Ideutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktivitet dag 1

Samling 2: Marked og merkevarebygging

Barcelona/Spania, 25.-28. april 2021 (20 deltakere)

 • Markedsseminar – fra fiskefartøy til det spanske marked
 • Besøke MercaBarna (Fiskemarkedet i Barcelona)
 • Besøke sjømatmessa Seafood Expo Global
 • Besøke butikker og marked som selger sjømat
 • Ideutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktiviteter

Påmelding 

Interessert i å delta? Registrer deg i påmeldingsskjemaet innen 8.januar 2021!

Ved stor pågang vil mannskap fra medlemsbedrifter i NCE Blue Legasea bli prioritert. 

For mer informasjon ta kontakt med NCE Blue Legasea v/ Prosjektleder fiskeri Janita Arhaug: Janita@legasea.no

Påmelding til "Innovasjon og utvikling i fiskeflåten" 27.-28. januar 2021

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.