Digital markedsføring

Kurset er utsatt inntil videre. Ny dato kommer. Kurset vil innsikt i design av gode strategier for utvikling av bedriftens markedsførings-strategi og bygge en sterk merkevare. Digital analyse av markedsdata og digital kommunikasjon er sentralt i kurset.

ÅKP

Kort om kurset:

Teknologi, inkludert smarttelefoner, sosiale nettverk, big data analyse og nye måter å følge opp kunden på har skapt både muligheter og hinder for markedsførings-strategier på måter man ikke kunne forutse bare for noen få år siden. Du får innsikt i design av gode strategier for hvordan bedriften din kan utvikle en plan for merkevarebygging  i en verden som blir mer og mer digitalisert.

 

Dette vil du lære:

  • Du får inngående kunnskap om det sentrale grunnlaget for digital markedsførings-strategi.
  • Digitalisering  har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være et sentralt tema i kurset.
  • En metode for å planlegge digital markedsførings-strategi.


Hvem vil kurset passe for?

Personer med beslutningsansvar som ledere, styremedlemmer, mellomledere, personer i rådgivende stillinger. 

Gjennomføring og omfang:

Fire nettbasert samlinger: 

  • 22. oktober, 09:00-12:00, første halvdags samling med Mark Pasquine
  • 23. oktober, 09:00-12:00, andre halvdags samling med Njål Sivertstøl
  • 30. oktober, 09:00-12:00, tredje halvdags samling Olav Sindre Kriken og utdeling av oppgaver
  • 13. november, 09:00-12:00 presentasjon av oppgaver til Mark Pasquine

Faglig ansvarlig:

NTNU, førsteamanuensis Mark Pasquine 

https://www.ntnu.no/ansatte/ma...

Startdato: 22. oktober

Påmeldingsfrist: 15. oktober. Begrenset antall plasser.

Digital markedsføring

Opplæringstiltakene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsinger, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retet mot personer som er helt eller delvis permittert, men personer som ikke er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.