Kurs

Strategisk posisjonering

Hvordan sørge for at du forbindes med det du ønsker? Hva skal til for å utvikle og ta de mest attraktive posisjonene i et marked? Dette kurset handler om å hvordan du utvikler unike, attraktive og sterke posisjoner for din bedrift

ÅKP

Dypdykk i maskinlæring

Hva er egentlig kunstig intelligens? Hvordan fungerer maskinlæring? Hva er nytt og hva er gammelt? Bli trygg på nye metoder for analyse og innsikt, og forstå teknologiene som vil forme morgendagens marked.

ÅKP

Strategiutvikling i bedrifter

Hvordan lykkes de beste med strategi? Hva skal til for å utvikle effektive strategier som gjør at bedriften realiserer sine mål. Dette kurset gir innsikt i hva strategi er og best practise for strategiutvikling i næringslivet.

ÅKP

Effektiv kriseevaluering

Hvordan lære av kriser. Metodikk for evaluering av kriser

ÅKP

Etablering av netthandel

Gjennom dette kurset vil du få kunnskap til å forstå helhetsbildet når man vurderer å etablere netthandel. Hvorfor er like viktig som hvordan.

ÅKP

Trendanalyse med maskinlæring og stordata

Kursstart 25.aug Hvordan kan stordata og maskinlæring brukes til å forstå samfunnstrender og markedsutvikling? Lær om mulighetene som finnes i ny teknologi og bruken av den

ÅKP

Hvordan bygge en beredskapsorganisasjon

Hvordan forberede en virksomhet på kriser og alvorlige hendelser. Gjennomgang av teori og prinsipper for godt planverk, øving fagmetodikk og effektive modeller, og erfaringer og best-practise.

ÅKP

Strategisk innholdsmarkedsføring

Tilstedeværelse i sosiale kanaler kan gi økt oppmerksomhet og salg. Men er du bevisst på målgruppen din? Kurset vil vise konkrete eksempler på strategisk innholdsproduksjon og prosess.

ÅKP

Fra produkt til marked

Hvordan lykkes med å vri bedriften fra å tenke «produktet først» til å starte med marked og markedsmuligheter? Hvilke strategiske og kulturelle grep skaper endring?

ÅKP

Myndighetskontakt og rammebetingelser

Hvordan fungerer det politiske systemet? Hva skal til for å lykkes med å dialog med politikere og embetsverk? Hvordan få gjennomslag for saker som er viktige for din bedrift

ÅKP

Intern kommunikasjon i krise

Kurset er dessverre fulltegnet! Hvordan motivere, informere og inkludere ansatte under en pågående krise? Teori, råd og erfaringer fra ledende virksomheter.

ÅKP

Avansert digital samhandling i prosjekt og prosjektstyring

Kurset gir en innføring i utstrakt bruk av digital samhandling for prosjekt og prosjektstyring. Kurset skal sikre en best mulig utrulling og adopsjon av Mircrosoft Teams i organisasjonen.

ÅKP

Fjernledelse og kommunikasjon

Hva skal til for å holde normal drift og sikre kommunikasjon og samhandling i en situasjon der ledelse og ansatte ikke kan møtes ansikt til ansikt og all kommunikasjon går digitalt

ÅKP

Visuell kommunikasjon av komplekse data (infografikk)

Infografikk er et visuelt virkemiddel som kan både engasjere, opplyse og styrke en merkevare. Komplisert informasjon, store grupper med data og lange tidslinjer kan forvandles til effektiv kommunikasjon.

ÅKP

Grunnkurs: Marked, trend og analyse

Kurset er dessverre fulltegnet! Hva skal til for å forstå framtidens markeder? Hvilke verktøy har vi for å analysere markedsutvikling? Vi ser på hvilke verktøy og metoder bedrifter har for å markedsorientere sin produksjon.

ÅKP

Kriseledelse

Kurset er dessverre fulltegnet! Hvordan skal kriseledelse organiseres, hva må man tenke på, hva er viktigst for å lykkes med å komme gjennom krisene. Prinsipper, teori og erfaring fra ulike bransjer, bedrifter og næringer.

ÅKP

Praktisk 3D modellering

FÅ PLASSER IGJEN! Digitale tegninger og modeller er en grunnleggende del av digitaliseringsarbeidet. Dette kurset vil benytte 3D-modellering som metode og designverktøy. Sentrale tema er 3D modellering, sammenstillinger, komponentbibliotek, datalagring (PDM).

ÅKP

Prosjektarbeid i team

FULLTEGNET! Effektive prosjektteam, motiverte prosjektdeltakere, god planlegging og kontraktsforståelse er nøkkelen til vellykket prosjektgjennomføring.

ÅKP

ASH kurs - Verne og miljøkurs i henhold til ASH forskriften

Er du verneombud på norsk fartøy? Trenger du påfyll eller oppfrisking av regler og retningslinjer når det gjelder ASH? Dette kurset dekker Sjøfartsdirektoratet sine krav til opplæring.

ÅKP

Fiskevelferdskurs

FULLTEGNET! Håndterer du levende fisk? Tenker du da over hvordan fisken har det? Dette e-læringskurset er beregnet for deg som håndterer levende fisk og er i henhold til kravene myndighetene har til fiskevelferdskurs, blant annet i krav fra akvakulturdriftsforskriften.

ÅKP
Illustrasjonsbilde fabrikkledelse Marint Kompetansesenter web.jpg

Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse

FULLTEGNET! Dette kurset er beregnet for fabrik...

ÅKP

Digital markedsføring

FULLTEGNET! Kurset vil innsikt i design av gode strategier for utvikling av bedriftens markedsførings-strategi og bygge en sterk merkevare. Digital analyse av markedsdata og digital kommunikasjon er sentralt i kurset.

ÅKP

Bærekraftige forretningsmodeller

Kurset er fulltegnet, det er ikke lenger mulig å delta på dette kurset. Samspillet mellom teknologisk utvikling og nye trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn ...

ÅKP

Robotisert produksjon og sveis

En generell introduksjon av ulike sveiseverktøy og robotteknologier. Kursdeltakerne vil være bedre i stand til å se nytteverdi av ulike robotiserte sveiseløsninger og programmeringsverktøy, deres forskjeller og vurdere hvordan teknologien kan benyttes som et verktøy og effektiviseringstiltak i eg...

ÅKP

Maritim IoT

FULLTEGNET! Digitalisering, instrumentering og analyse er viktige elementer i den maritime næringen. Dette kurset vil introdusere teknologi, teori og metoder for Industrial Internet of Things for maritime applikasjoner.

ÅKP

BIM og Industrialisering for entreprenører

Den digitale tidsalder har inntatt bygg og anleggsbransjen, og med det ligger alt til rette for en industrialisering. Kurset beskriver hvordan entreprenører kan effektivisere egne leveranser ved strategisk bruk av eksisterende BIM-teknologi

ÅKP