IKT kurs 2020

Når næringslivet skal drifte sin virksomhet fra hjemmekontor blir digitale ferdigheter avgjørende både for effektiv samhandling og skaperkraft.
Ta våre praktiske data- og IKT-kurs.

Digitale ferdigheter

Kursstart: 19.mai

Kurset vil ta deg gjennom applikasjonane Word, Excel, Power Point, Outlook, Teams, Sharepoint, Sway og andre applikasjonar i Office 365. Tematikk innan dei ulike applikasjonane.

Kurset er fulltegnet

Maritim IoT

FULLTEGNET! Kursstart: 25. mai

Digitalisering, instrumentering og analyse er viktige elementer i den maritime næringen. Dette kurset vil introdusere teknologi, teori og metoder for Industrial Internet of Things for maritime applikasjoner. Sentrale tema er Onboard/remote monitoring, sensorløsninger, protokoller og standarder, datakommunikasjon, integrasjon av skyløsninger, behandling av data, maskinlæring, analyseverktøy og dataforståelse.

Kurset er fulltegnet

Praktisk 3D modellering

Kursstart: 2. juni
FÅ PLASSER IGJEN!

Visualiser ideer i 3D og skap inspirasjon og innsikt. Bruk 3D modeller til å skape felles forståelse for en fremtidsvisjon. Forståelse for ideen som lettere gir en beslutning om å realisere prosjekt. 3D modellen etablerer enighet om å investere og forståelese for verdien i prosjektet. Bruk 3D modellen til å verifisere konsistens og realisme, avdekk inkonsistens

Les mer om dette kurset

ÅKP Academy

ÅKP og Mafoss setter nå i gang et omfattende kursprogram for etterutdanning av ansatte i maritim industri. Kursene er støttet av Møre og Romsdal fylke og er kostnadsfrie for deltakerne. 

Omfavn forandring. Forbedre ferdighetssettet ditt. Fortsett å lære.

FKX9UUUWQE.jpg

Salg og marked

Salg og markedsføring spenner over et bredt kunnskapsområde og er helt avgjørende kunnskap å besitte i de fleste virksomheter. Å definere bedriftens identitet, profil og valget av markedskanaler er kun starten.

Se alle våre kurs
iStock_000031768156Large.jpg

Kriseledelse og kommunikasjon

Kriseledelse starter lenge før kriser oppstår, og organisasjoner kan være mer eller mindre forberedt på kriser.

Se alle våre kurs
topptur.jpg

Strategi og ledelse

Lær strategiske modeller og teorier for å sikre din virksomhet. Tyngden du trenger. Praktisk tilnærming. Høy faglig kvalitet. Korte lederkurs.

Se alle våre kurs
7S6ENR8HRV.jpg

Prosjektledelse

Kurs der du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Lær verktøyene og få kontroll på fasene i et prosjekt. Velg de kursene som passer best for deg.

Se alle våre kurs
iDdJZLZc.jpeg

Produksjon

Ulike kurs i produksjon og produksjonsteknikk. Opplæring for deg som har allsidig erfaring fra fiskeri eller produksjon i en industribedrift.

Se alle våre kurs
Y01VDYAX63_s.jpg

IKT

Når næringslivet skal drifte sin virksomhet fra hjemmekontor blir digitale ferdigheter avgjørende både for effektiv samhandling og skaperkraft. Ta våre praktiske data og IKT-kurs

Se alle våre kurs