Tang og tare på tallerkenen

Hva smaker egentlig tørket tang og tare? TANGO Seaweed får stadig dette spørsmålet. Det blir som å spørre «hva smaker frukt?» eller «hva smaker grønnsaker?», smiler gründer Annelise Chapman.

ÅKP
Bilde til nyhetsartikkel tang og tare.jpg

Annelise er marinbiolog og forsker i bunn. Hun forteller at det finnes hele 450 arter makroalger i Norge, som alle i utgangspunktet er spiselige. Hittil har hun bare forsøkt seg på å dyrke frem to av dem, nemlig sukkertare og butare.

Potensielt kan tang og tare-næringen komme til å vokse seg like stor som laksenæringen

Overrasket seg selv

Det er kunnskap som er kjernen i bedriften Annelise startet opp sammen med Bjørn Otterlei i 2016. - Bjørn har drevet eksport av sjømat i mange år. Vi diskuterte framskritt i det internasjonale forskningsprosjektet PROMAC, som jeg var leder for gjennom jobben min i Møreforskning. Prosjektet fikk internasjonal oppmerksomhet og havnæringen var i ferd med å ta seg opp. Begge var vi inspirerte til å starte i næringen selv.  

Selv om Annelise hadde aldri tenkt på å starte egen bedrift på denne måten, var det altså slik det ble. Jeg kunne ingenting om business, så jeg meldte meg på ÅKPs hoppid.no-kurs. Det er ikke så lenge siden at ÅKP også gikk inn på eiersiden i bedriften gjennom pre-såkornfonds-ordningen, forteller hun. 

Det var utrolig godt å møte andre i samme tidlige fase og å ha støtte i ÅKP.

I tiden

Det som står sentralt i TANGO Seaweed sin strategi – å drive på naturens premisser i alle ledd av verdikjeden, er også i tiden. - Jeg opplever at det er flere som er miljøbevisste og som velger veganske eller vegetariske alternativer i matveien. Og i forbindelse med økt fokus på kosthold og bærekraft er havet er i ferd med å bli oppdaget som matfat. Pr. nå selger TANGO Seaweed produkter som krydder og snacks, blant annet tørkede tareflak og ulike typer nøtter med butare. I tillegg til at det smaker godt – ja, for det smaker faktisk godt, så har taren en rekke helsebringende effekter.

Bilde til nyhetsartikkel tang og tare.jpg

Lokal produksjon

TANGO Seaweed produserer taren sin på Skarveskjæret i Herøy, og jobber aktivt for matprodukter som er sunne, både for mennesker og miljø. - Vi ser oss selv som en del av en voksende bio-økonomi i Norge og Europa, og har et ekte ønske om å forbedre marin ressursbruk for fremtidige generasjoner, sier gründeren.  

Fokus fremover

Aktuelt for TANGO Seaweed er i disse dager å 1: lande noen strategiske veivalg, 2: kommunisere produktet og historien sin ut 3: samle bedriften under ett tak. - Pålitelig produksjon tar tid, forklarer Annelise. Vi driver fortsatt i pilotskala og kan ikke oppskalere før vi vet enda mer om såing, vekstvilkår og hvordan ulike tang- og tare-typer oppfører seg. Hun vekker tillit og engasjementet hennes smitter. Om det venter en jobb med å overbevise, så er det i alle fall ingen tvil om at Annelise er rett dame på saken!