Norsk paviljong på Seatrade Cruise 2019

NME og Cruise Norway inviterer nå bedrifter til å bli med på en felles norsk cruisesatsing i Miami. Frist til å melde interesse er 11. mai.

ÅKP
seatrade2019_crop.jpg

Norske Maritime Eksportører (NME) og Cruise Norway, som er markedsorganisasjonen for norske cruisehavner og destinasjoner, planlegger nå en norsk paviljong under den 35. utgaven av Seatrade Cruise Global i Miami. Dette er  verdens viktigste møteplass for cruisenæringen. Hvert år kommer mer enn 11.000 deltakere, 700 utstillere fra 110 land og 300 journalister til Florida.

Team Norway - med fokus på bærekraft

Den norske paviljongen vil fremheve de norske kvalitetene både som reisemål og som leverandør til cruiseindustrien. Den norske merkevaren er sterk og vil tiltrekke seg oppmerksomhet fra kunder og media. Klyngeorganisasjonene GCE Blue Maritime og Norwegian Rooms er samarbeidspartnere i satsingen og vil bidra med ressurser og kompetansehevende tiltak frem mot messen.  

Vi oppfordrer alle som er interessert å ta en titt på invitasjonen.  Et 20-talls norske bedrifter, havner og destinasjoner er allerede klare.

 Invitasjon: Seatrade 2019

in2cruise_crop.jpg