Halvparten har opplevd cyberangrep

Halvparten av bedriftene som svarte i en undersøkelse sier de har opplevd dataangrep siste år. Samtidig sier hele 9 av 10 at ledelsen og eierne har for lite fokus på datasikkerhet.

ÅKP
Cyber Security seminar total 65 påmeldte.jpg
– Det er urovekkende hvor lite forberedt bedriftene er

Øyvind Melbye, rådgiver i PwC.

Vi er blitt mer bekymret for hackerne

65 deltakere fra et bredt spekter av bedrifter deltok på seminaret om Cyber Security som ble avholdt i ÅKP Blue Innovation Arena 6. februar. Et av hovedinnslagene var gjennomgang av en undersøkelse der bedrifter i regionen ble spurt om datasikkerhet. Seks av ti er mer bekymret for cyber-kriminalitet nå enn for ett år siden. Det viser en undersøkelse som 50 bedrifter i Møre og Romsdal har svart på. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med PwC, Gagn AS og ÅKP med klyngene GCE Blue Maritime Cluster, Blue Legasea og Norwegian Rooms.

  - Datasikkerhet er noe som gjelder alle bedrifter i vår region. Dette må vi ta på alvor. Vi vet helt konkret at flere av våre største bedrifter har blitt utsatt for grov datakriminalitet. Digitalisering av industrien skyter nå fart, med flere sensorer, skybaserte løsninger og integrerte system. Dette vil forsterke utfordringen.

Per Erik Dalen, CEO i ÅKP

Fire av ti møringer ble svindlet av “direktøren”

Fire av ti ble svindlet i Møre og Romsdal det siste året. Et eksempel er “direktørsvindel” hvor en kriminell utgir seg for å være leder i virksomheten og ber de ansatte overføre store summer til den kriminelles konto.

 - Dette viser hvor viktig sikkerhetsopplæring av de ansatte er.

Øyvind Melbye, rådgiver i PwC.

Måtte gi løsepenger i bytte mot dokumenter

En annen form for cyberkriminalitet er «ransomware» hvor en hacker låser alle dine dokumenter/system og ber deg om løsepenger for å frigi dem. Dette skjedde blant annet ved flere sykehus i England i fjor. I Møre og Romsdal har to av ti opplevd dette det siste året.

Dårligere stilt i Møre og Romsdal enn i resten av landet

Ni av ti mener ledelsen har for lite fokus på cybersikkerhet i Møre og Romsdal. På nasjonal basis er tallet seks av ti.https://www.pwc.no/no/publikas... –Vi har ikke noe godt svar på hvorfor det er slik, men det som er sikkert er at vi kommer til å se mer cyberkriminalitet fremover. Bedriftene bør sørge for å være bedre forberedt, sier Melbye.

Etablerer forum for cyber- og informasjonssikkerhet

ÅKP og sentrale bedrifter i regionen går nå sammen om å etablere et forum for cyber og informasjonssikkerhet. Vi inviterer nå alle som vil arbeide med teamet til å ta kontakt. Det er allerede ti bedrifter som har meldt sin interesse. Ta kontakt med prosjektleder Jan Børre Rydningen -  jan.borre.rydningen@aakp.no

Noen nøkkeltall fra undersøkelsen: 

  • Kun 13% av respondentene mener at ledelsen i høy grad har fokus på å oppnå riktig balanse mellom truslene organisasjonen står overfor og virksomhetens investeringer i cybersikkerhet
  • 27% oppgir at sikkerhetsansvarlige aldri opplyser ledelsen om risikoen knyttet til cyberkriminalitet
  • Halvparten har ikke en plan for hva de skal gjøre hvis de blir utsatt for angrep eller innbruddsforsøk
  • Halvparten av respondentene i Møre og Romsdal sier de har vært utsatt for cyberkriminalitet det siste året
  • Seks av ti vet ikke hvilke innvirkninger det får for dem
  • 59% av respondentene er mer bekymret for trusselen fra cyberkriminalitet nå, enn det de var for 12 måneder siden
  • 40% av globale ledere er bekymret for hvilken innvirkning cyberkriminalitet vil ha for deres videre vekst og velstand.
  • 35% av respondentene har vært utsatt for phishing (forsøk på svindel) de siste tolv månedene
  • 39% av respondentene ble utsatt for finansiell svindel i løpet av det siste året.